بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقطاع زمین

میهمانان نوروزی،سفیران خوبیهای میزبانان هستند

میهمانان نوروزی،سفیران خوبیهای میزبانان هستند

مطلب گفت:رونق اقتصادی هر منطقه تنها منوط به ایجاد کارخانه هاومراکز اقتصادی صنعتی نیست بلکه صنعت اکوتوریسم وگردشگری می توانند سبب رونق وتوسعه هر منطقه شود. به گزارش بوتیا به نقل از اقطاع زمین ، آقای بهروز افزود:گردشگری وایجاد بسترمناسب برای میزبانی مناسب برای میهمانان ومسافرین نوروزی بایستی با تمامی توان وظرفیت شهر باشد. وی با اشاره به اینکه در سال...