بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقدامات فرهنگی

هردم از باغ موزه مشاهیر، تازه تر از تازه تری می رسد

هردم از باغ موزه مشاهیر، تازه تر از تازه تری می رسد

در این محوطه فضایی ایجاد می شود که تمام مراسم ملی و بین المللی مانند روز حافظ در کنار مجموعه حافظیه و در این محوطه برگزار خواهد شد بدون اینکه محدودیتی در اطراف آرامگاه ایجاد شود. ** اقدامات فرهنگی وی با بیان این مطلب که از حدود 19 هزار متر مربع فضای باغ موزه مشاهیر ایران و جهان، 15 هزارمترمربع آن کاملا به فضای فرهنگی اختصاص...