بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقدامات دولت جدید

۵۶ بازارچه صنایع دستی در کشور احداث می‌شود

۵۶ بازارچه صنایع دستی در کشور احداث می‌شود

داریم بازارچه‌هایی را در شهرستان‌ها و استان‌ها دایر کنیم اظهار کرد: با بهره‌برداری هرچه سریع‌تر این بازارچه‌ها می‌توان امکان جذب هنرمندان صنایع دستی و توسعه بازرگانی این صنعت را فراهم کرد. معاون صنایع دستی کشور یکی از اقدامات دولت جدید در عرصه صنایع دستی را راه‌اندازی بازارچه صنایع دستی عنوان کرد و گفت: با ایجاد این بازارچه‌ها می‌توان علاوه بر متبلور ساختن هویت فرهنگی و صنعتی از...