بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقدامات حفاظتی

مدیر میراث تهران کلاهش را بالاتر بگذارد

مدیر میراث تهران کلاهش را بالاتر بگذارد

شده است. این کاوش‌ها که نشان از محل زندگی مردم عصر آهن داشت، جامعه باستان شناسی را حیرت زده کرد. با این وجود سال‌هاست که این محوطه تاریخی که می تواند تبدیل به سایت- موزه گردشگری در فرودگاه شود، بدون اقدامات حفاظتی به حال خود رها شده است.