بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقتصاد کشور

ایجاد دهکده گردشگری در ملارد

ایجاد دهکده گردشگری در ملارد

جغرافیایی سه برابر شهرستان شهریار و 9 برابر قدس مساحت دارد که این خود نشان دهنده ظرفیتهای بی نظیر ملارد در رشد و توسعه همه جانبه است که نیاز به شناسایی، معرفی و استفاده بهینه دارد. وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس عنوان کرد: متاسفانه طی سالهای گذشته به دلیل بی توجهی به...