بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقتصاد پاک

گردهمایی مثلث طلایی گردشگری کشور

گردهمایی مثلث طلایی گردشگری کشور

میراث فرهنگی یزد، با بیان این نکته که در مصوبات کشوری از استان‏های یزد، فارس و اصفهان به‏عنوان قلب ایران و مرکز گردشگری کشور نام ‏برده می‏شود، افزود: «نگاه مثلث گردشگری ایران باید نگاهی جهانی باشد؛ چراکه گردشگری، به نام اقتصاد پاک شناخته می‏شود و ایران از کشورهای رو به رشد در بحث گردشگری جهان است.» فاطمه دانش یزدی با اشاره به سابقه مثلث طلایی گردشگری در کشورهای مختلف جهان...