بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقتصاد فرهنگ

فرهنگ و آثار فرهنگی سرمایه است

فرهنگ و آثار فرهنگی سرمایه است

۱۳۹۳/۰۱/۲۸ – با توجه به معرفی سال جدید به عنوان سال "اقتصاد فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" مدیرعامل صندوق احیاء تبلور اقتصاد و فرهنگ ها در حوزه اماکن تاریخی تشریح کرد. احسان ایروانی در گفتگو با میراث آریا(chtn) افزود: مفهوم فرهنگ با جامعه انسانی عجین بوده و شکل می یابد به همین دلیل هر گونه هدف گذاری در جهت حفظ و ارتقاء فرهنگ بدون حضور...