بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقتصاد سفر

برنامه «سفر عبور نیست» از شبکه یک پخش می شود

برنامه «سفر عبور نیست» از شبکه یک پخش می شود

سفر در کشور و نهادینه کردن آن از سوی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری شبکه یک سیما با سناریوی مشخصی پخش می شود. هر برنامه موضوعی مشخص مانند اقتصاد سفر، راهنمایی در سفر، نقش موزه ها سفر، سفرهای برنامه ریزی شده ، معرفی سامانه 09669به منظور دریافت نظرات و شکایات مردمی، ایمنی در سفر، حمل و نقل و...