بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقتصاد سرزمين ها

امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران

امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران

امروزه گردشگری به عنوان یکی از پیشروترین فعالیت در حال رشد در اقتصاد سرزمین ها محسوب می شود. در میان اشکال مختلف گردشگری، یکی از جذاب ترین و شاید جدیدترین نوع آن، گردشگری روستایی است. متخصصان امر توسعه، گردشگری روستایی را به عنوان عنصری اساسی و یکی از راه های نجات روستاها از فقر، مهاجرت، […]