بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقتصاد تک‌محصولی

چرخش خاورمیانه از نفت به توریسم

چرخش خاورمیانه از نفت به توریسم

شده است دلارهای خروجی گوی سبقت را از دلارهای ورودی گردشگران در کشورمان بگیرد و ما زمین را در این عرصه به رقبای منطقه‌ای واگذار کنیم. گذر اقتصاد ایران از نفت به دیگر صنایع و خروج از حالت اقتصاد تک‌محصولی، البته مدت‌ها است که به عنوان شعاری زیبا مطرح می‌شود و گردشگری اغلب، موضوع اصلی این بحث است، اما همچنان فاصله زیادی از حرف تا عمل وجود دارد....