بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقتصادی دولتی

الگوی ایتالیایی تامین مالی موزه‌ها

الگوی ایتالیایی تامین مالی موزه‌ها

به اینکه کشورهای خاورمیانه و حوزه بین‌النهرین سرزمین‌هایی هستند که تمدن در آنها سابقه‌ای کهن دارد، تعداد آثار و بناهای تاریخی در این کشورها معمولا به‌طور قابل‌توجهی زیاد است. از سوی دیگر، به‌دلیل اینکه این کشورها عموما اقتصادی دولتی دارند و در آنها مسائل جدی‌تری وجود دارد، اغلب بودجه مربوط به بخش‌های فرهنگی، میراثی و تاریخی چندان قابل‌ملاحظه نیست و به این ترتیب، بسیاری از بناهای تاریخی...