بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقتصادهای محلی

دو دلیل روند کند سرمایه‌گذاری خارجی در گردشگری

دو دلیل روند کند سرمایه‌گذاری خارجی در گردشگری

به‌عنوان یک مقصد گردشگری مطرح شوند.» احمدی‌پور اضافه کرد: «ارزانی سفرهای خارجی و نیز عدم معرفی جاذبه‌های داخلی، از جمله عواملی هستند که رشد گردشگری داخلی را دچار چالش کرده‌اند.» او با بیان اینکه توسعه گردشگری داخلی منجر به رونق اقتصادهای محلی و نیز تقویت وحدت ملی خواهد شد، تصریح کرد: «به همین منظور، ستاد بررسی سفرهای نوروزی در حال کار است و بسته‌های متنوع‌تر را ارائه خواهد کرد.» معاون...