بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقامت گاه های بومی

بهاباد؛ تاریک ترین منطقه در خاورمیانه برای ستاره شناسی

بهاباد؛ تاریک ترین منطقه در خاورمیانه برای ستاره شناسی

در ادامه مدیر اجرایی استانی پروژه منارید شهرستان بهاباد را سرشار از دانش بومی و پتانسیل های زیاد برشمرد و آن را فرصتی برای مدیران دانست. باقری با اشاره به اهمیت توریسم اجتماعی گفت: اگر اقامت گاه های بومی در روستاها را سروسامان دهیم می توانیم راهبردی اجرایی داشته باشیم. وی با توجه به تدوین پروژه منارید در زمینه گردشگری، گیاهان دارویی،...