بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقامت زائران

توسعه بازار گردشگری داخلی با توجه ویژه به بازار هدف گردشگران شیعه

توسعه بازار گردشگری داخلی با توجه ویژه به بازار هدف گردشگران شیعه

هر منطقه صورت گیرد زیرا بسیاری از گردشگران علاوه بر زیارت وانجام اعمال و مراسم مذهبی هدف های گردشگری دیگری رانیز دنبال می کنند که باید اطلاعات مرتبط با آن نوع گردشگری نیز در اختیارشان قرار گیرد. تمدید اقامت زائران راهکارهای افزایش مدت اقامت زائران دراماکن مذهبی خودنیازمند بررسی جداگانه است اما برگزاری هرگونه مراسمی که اقامت زائران را طولانی تر کند مانند برگزاری جشنواره ها و...