بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقامت در طبیعت

راهنمای کاربردی کمپینگ ( جهت یابی )

راهنمای کاربردی کمپینگ ( جهت یابی )

قسمت به راهنمای کاربردی کمپینگ ( جهت یابی ) می پردازیم .جهت یابی و یافتن مسیر از مهارت های مهم و ضروری برای کسانی است که قصد دارند مدتی در طبیعت اقامت کنند . از آنجا که اهداف افراد از اقامت در طبیعت مختلف بوده و شامل اهداف تف یحی , تربیتی , اکتشافی , درمانی و ... می باشد . لذا گاه نیاز به دور شدن آنها از محل...