بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقامتگاه گردشگری

خانه های تاریخی به اقامتگاه تبدیل می شوند

خانه های تاریخی به اقامتگاه تبدیل می شوند

شود؟ اظهار کرد: این جریان در اصفهان تقریبا شروع شده و اکنون شش خانه‌ی تاریخی در این استان به اقامتگاه تبدیل شده‌اند. آن‌ها خانه‌های تاریخی هستند که قبلا کاربری مسکونی داشتند و اکنون در حال مرمت برای تبدیل شدن به اقامتگاه گردشگری هستند. وی بیان کرد: موضوع کمک به احیا و مرمت خانه‌های تاریخی از سال گذشته در این اداره شروع شده است که بین پنج تا ۱۰ میلیون...