بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقامتگاه های ارزان قیمت

مسافران دقیقه ۹۰ نوروز ۹۳ نیازمند برنامه سفر هستند

مسافران دقیقه ۹۰ نوروز ۹۳ نیازمند برنامه سفر هستند

مرتفع شوند نه آنکه تنها آلودگی محیط زیستی و زیان های فرهنگی از آن باقی بماند.» این استاد دانشگاه معتقد است: «در جوامع بومی تورگردانی محلی نداریم این درحالی است که باید اقامتگاه های ارزان قیمت و بومی را گسترش دهیم و برای تحقق این مهم نیازمند تورگردان محلی برای معرفی و شناسایی این بخش هستیم.»