رزرو هتل فضاگشت

اقامتگاه بومگردی قلعه امیرخان

اقامتگاه بومگردی قلعه امیرخان
این سازه توسط اسماعیل خان میر پنج، از نظامیان دوران رضاخان به یادگار باقی مانده است. بر اساس روایت های بیان شده در تاسیس این باغ، در زمان رضاخان سیلی ...