بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقامتگاه ارزان

میلیون‌ها زائر؛ فرصتی که قم از آن استفاده نمی‌کند

میلیون‌ها زائر؛ فرصتی که قم از آن استفاده نمی‌کند

و زدن چادر ممنوع اکتفا شد که البته تاکنون کمتر مسافری به این هشدارها توجه کرده است. بحث دیگر این است که اساسا مسافران چاره دیگری ندارند زیرا نه جای دیگری برای اقامت موقت هست و نه اقامتگاه ارزان و مناسب و به اندازه کافی. به هر حال پارکینگ شدن رودخانه و اسکان مسافران برای متولیان استان بد نشده است زیرا از هر خودرو عوارض ورود به...