بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقامتگاه‌های محلی

کویر دیسکو نیست

کویر دیسکو نیست

است! خانه سیماب و ناموریکتا او که در اقامتگاه بوم‌گردی روستای فرحزاد در استان اصفهان کافه‌ای روستایی دارد،‌ گفت: بیشتر رفتارهای ناهنجار گردشگران در اصفهان و در این منطقه‌ی کویری، متوجه صاحبان اقامتگاه‌های محلی و بوم‌گردی است. در حالی که رفتار نامناسب مسافر ربطی به اقامتگاه‌داران ندارد؛ ولی آن‌ها مدام باید به نیروی انتظامی پاسخ بدهند. در همین منطقه، شخصی در صفحه‌ی...