بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقامتگاه‌های بومگردی

گردشگری ارمغانی برای جوامع بومی

گردشگری ارمغانی برای جوامع بومی

را توسعه بخشند. به گفته امیر احمدیان در برخی جزایر یونان نیز مردم در امر اقامتگاه‌ها و ساماندهی کلبه‌های بومی برای پذیرش گردشگر اقدامات مورد توجهی داشته‌اند؛ اقامتگاه‌هایی که کم و بیش ما در کشورمان نیز آنها را با عنوان اقامتگاه‌های بومگردی می‌شناسیم. این پژوهشگر اقتصادی تاثیرات ناشی از گردشگری را در مناطق روستایی و بومی، به دو دسته فرهنگی و اقتصادی تقسیم و تصریح کرد: بعضا ممکن است...