بلیط هواپیما سوئیت تبریز

افسانه عمو کردعلی

افسانه عمو کردعلی

افسانه عمو کردعلی

استان مرکزی, اراک

در منطقه داران افسانه ای رایج است به نام عمو کردعلی در آغاز چارچار هفت بهمن تا ۱۴ بهمن به کوه می رود ومردم اورا همراهمی می کنند. به صورت نمادین اورا بدرقه می کنند وقتی کردعلی به کوه می رود آشی پشت پای او می پزند.هشت روزی طول می کشد که کردعلی به کوه […]