بلیط هواپیما سوئیت تبریز

افزایش قیمت ها

حال و هوای دو فرودگاه بزرگ پایتخت بعد از افزایش قیمت‌ها

حال و هوای دو فرودگاه بزرگ پایتخت بعد از افزایش قیمت‌ها

افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته باعث شده که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در داخل مرزهای ایران تحت تاثیر قرار گیرد و در چنین فضایی صنعت حمل و نقل هوایی که بیشترین ارتباط را با فضای خارج دارد، قطعا تاثیر قابل توجهی از شرایط جدید خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، چند هفته پس از گمانهزنی‌های […]