بلیط هواپیما سوئیت تبریز

افزایش جمعیت

فرمول هتلداری سبز در ایران

فرمول هتلداری سبز در ایران

در پی افزایش جمعیت و رواج مصرف‌گرایی در جوامع در حال توسعه،‌ منابع طبیعی در معرض تهدید قرار گرفته و همین عامل، سبب به وجود آمدن جنبش‌هایی با هدف کنترل میزان بهره‌برداری از منابع و اصلاح شیوه‌های مصرف شده است. در همین راستا، تعریف برند سبز برای صنایع گوناگون، یکی از نتایج عملی چنین حرکت‌‌هایی بوده که با بهینه‌سازی مصرف منابع، علاوه بر اینکه هزینه‌ها را در میان مدت و...