بلیط هواپیما سوئیت تبریز

افت دما

فرودمایی ( هایپوترمی ) چیست ؟

فرودمایی ( هایپوترمی ) چیست ؟

افت دما ، این دستگاه ها که برای فعالیت نیاز به دمای 37 درجه سانتی گراد دارند ، کارکردشان دچار اختلال شدید می شود و یا از کار می افتند. با شدت گرفتن سرما و طولانی شدن زمانی که بدن در معرض سرما قرار می گیرد، بدن مراحل مختلفی از افت دما را تجربه می کند . تعریف فرودمایی و انواع آن کاهش دمای بدن ، به زیر 35 درجه سانتی گراد را فرودمایی می نامند . فرودمایی را بر حسب میزان دمای بدن به سه دسته تقسیم...