بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اعماق جنگل

حوزه‌های جدید در صنعت گردشگری

حوزه‌های جدید در صنعت گردشگری

ترجمه: جعفر خیرخواهان و علی رهنما صنعت گردشگری در هر جنبه‌ای از هر سفر سرگرم ارزیابی است تا چگونه از هر تجربه‌ای (از تشکیل گروه نوازندگان محلی گردشگران و خرید قواره‌ای ابریشم تا سفر با قایق موتوری به اعماق جنگل) سودی کسب کند. مسافرت به شکل هر چه پیش آید خوش آید که زمانی هدف اصلی سفر بود در حال ناپدید شدن است. آنچه زمانی سفرهای اکتشافی...