بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اعطای نشان

اعطای نشان جغرافیایی به ۱۰صنعت‌دستی ایران

اعطای نشان جغرافیایی به ۱۰صنعت‌دستی ایران

تهران»، «نازک‌کاری سنندج»، «گلیم هرسین»، «زیلو میبد»، «گلیم ارداق» و «گلیم سنه» اعطا شد و «منبت آباده» نیز از طریق سازمان بین‌المللی مالکیت صنعتی WIPO نشان جغرافیایی بین‌المللی دریافت کرد. معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در مراسم اعطای نشان جغرافیایی که دیروز برگزار شد، در معرفی نشان جغرافیایی گفت: «موضوع اعطای نشان جغرافیایی با هدف مالکیت فکری رشته‌های مختلف صنایع‌دستی از یک سال پیش در این سازمان...