بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اعترافات

عاملین شکار دو قوچ و میش وحشی در خنج

عاملین شکار دو قوچ و میش وحشی در خنج

به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه نمودند. در جریان رسیدگی به این پرونده در دادسرای شهرستان خنج، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، گزارش مامورین محیط زیست و اعترافات صریح متهمین، بزه انتسابی به آنان را محرز و مسلم دانست. بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۱۱ قانون شکار و صید متهم ردیف اول را...