بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اظهارات حسن روحانی درباره گردشگری

سایه مثبت اندیشی بر گردشگری

سایه مثبت اندیشی بر گردشگری

گسستگی صنایع دستی از هنرمندان و صنعتگران در دوره ریاست قبلی سازمان از جمله مواردی است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان گزارش وضع موجود و عملکرد صد روزه خود منتشر کرده‌است. نگاهی به اظهارات حسن روحانی درباره گردشگری در 100 روز گذشته توجه رئیس جمهور به گردشگری بحث جدیدی نیست. حسن روحانی از آن زمان که به عنوان یکی از نامزدها انتخابات...