بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اطوی ذغالی

عبا بافی

عبا بافی

عبا و پرزهای برآمده را تراشیده از بین‏ می‏برد. قیچی برای صاف کردن لبه‏های کناری عبا و چیدن پرزهای خوابیده‏ی‏ کناره پس از اطو کردن. سنگ یشم برای تیز کردن تیغ اطوی ذغالی پس از باز کردن پارچه‏ی عبا از دستگاه بافندگی،آن را روی گود دیگری‏ برده و نورد پرداخت می‏بندند.ابتدا و انتهای قوره‏ی بافته‏شده را به دو...