بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اطلاعات کامل گردشگری

تخفیف ویژه سال نو برای تهران گردان از طریق تهران کارت

تخفیف ویژه سال نو برای تهران گردان از طریق تهران کارت

شهرداری تهران. وی ضمن اشاره به خدمات داخل شهر اضافه کرد: در داخل شهر هم کیوسک‌هایی توسط شهرداری تدارک دیده شده تا اطلاعات لازم را در اختیار مسافرین و شهروندان قرار دهد. بروشورها و کتابچه‌هایی با اطلاعات کامل گردشگری از طریق این کیوسک‌ها در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. وی در ادامه تاکید کرد: در حوزه تورگردانی شهر تهران، 15 مسیر نیم روزه تعریف کردیم؛ یعنی اگر...