رزرو هتل ایران بوم گردی

اطلاعات موزه

تأثیر آلودگی های صوتی برآثار و اشیاء موزه ای

تأثیر آلودگی های صوتی برآثار و اشیاء موزه ای

در ساخت فضای موزه ها ،طراحی فضاهای نمایش وانبارها و همچنین انتخاب سیستم نگهداری ،تاثیر عوامل صوتی خارج و داخل بنا را باید مورد توجه قرار داد امواج صوتی با ارتعاشهایی که دارند یکی از عوامل اثرگذار بر آثار واشیاء موزه ای و ابنیه تاریخی هستند. امروزه با رشد و پیشرفت تکنولوژی انواع آلودگیهای موثر […]

انواع موزه

انواع موزه

موزه ها را به شکلهای گوناگون طبقه بندی کرده اند : موزه های تاریخ و باستان شناسی، موزه های فضای باز، موزه های مردم شناسی، کاخ موزه ها، موزه های علوم و تاریخی طبیعی، موزه های منطقه ای و محلی، موزه های سیار (گردشی) ، پارک موزه ها، موزه های سلاح (نظامی) و موزه های […]

طبقه بندی موزه ها

طبقه بندی موزه ها

موزه ها بر اساس نوع و موضوع مجموعه ها به انواع مختلف تقسیم می شوند طبقه بندی موضوعی موزه ها : موزه ها بر اساس نوع و موضوع مجموعه ها به انواع مختلف تقسیم می شوند ولی به طور کلی موزه ها را در سه گروه طبقه بندی می کنند : الف) موزه های تاریخی […]

جاباما