بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اصول طراحي منظر پايدار

ارایه الگوهای توسعه گردشگری پایدار منطقه حفاظت شده آبشار مارگون فارس

ارایه الگوهای توسعه گردشگری پایدار منطقه حفاظت شده آبشار مارگون فارس

استمرار تخریب گستره ها و مناظر طبیعی در نبود مدیریت های صحیح و حضور بی تامل فنآوری و گسترش بی رویه شهرنشینی، نه تنها نیاز اساسی انسان به حضور در منظر طبیعی به مثابه زادگاه اولیه و ابدی انسان را بی جواب نهاده، بلکه برهم خوردن تعادل طبیعی این اکوسیستم ها، حیات و زندگی او […]