بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اصول اخلاقی

فرار گردشگر و ارز با قوانین سختگیرانه

فرار گردشگر و ارز با قوانین سختگیرانه

و همچنین امر به معروف و نهی از منکر گردشگران، بیشتر جنبه‌ محدودکننده داشته و کمتر طرح یا قانونی برای توسعه گردشگری مصوب شده است؟! دغدغه‌های قوه مقننه برای اجرای اصول حاکم بر نظام و حفظ و صیانت از اصول اخلاقی کاملا منطقی و پذیرفته شده است، اما اعمال سختگیری‌های این‌چنینی در جایی که ضرورتی هم برای آن حس نمی‌شود، مطمئنا آثار سوئی چون فراری دادن دوباره گردشگران و...