بلیط هواپیما جاهای دیدنی اصفهان در بهار

اصفهانک

دستگاه راست پنجگاه

دستگاه راست پنجگاه

کسانی هستند که به زیبایی از پس اجرای راست پنجگاه بر می آیند. گوشه های دستگاه راست پنجگاه عبتارتند: زنگ شتر ، نغمه ، روح‌افزا، پروانه، پنج‌گاه، عشّاق، زابل، بیات عجم، بحر نور، منصوری، مبرقع، سپهر ، عراق، محیّر، آشورآوند، اصفهانک، حزین، زنگوله، شوشتری‌گردان، نوروز عرب، نوروز صبا، نوروز خارا، نفیر، راوندی، لیلی و مجنون ، طرز، پروانه، ماوراءالنهر، راک عبدالله ، راک هندی، فرود، پروانه، نیریز صغیر، نیریز کبیر....

صفحه 1 از 1
int(70703)