بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اصطلاحات گردشگری

واژگان تخصصی گردشگری

واژگان تخصصی گردشگری

گردشگری کارخانه ای (Factory tourism) بازدید ها و سفرهای سازمان یافته از کارخانه ها برای دیدن اشیاء ساخته شده و فرآیند کاررا گویند که ممکن است خرید از فروشگاه کارخانه را نیز برای بازدیدکنندگان فراهم کند. گردشگری مزرعه ای (Farm tourism) این نوع گردشگری به واسطه محیط خاصی که دارد از دیگر انواع گردشگری تمییز […]