بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اصطلاحات و تعاریف سنگنوردی

اصطلاحات سنگنوردی

اصطلاحات سنگنوردی

هر سنگ و صخره مایلی از طرف یک غیر سنگ‌نورد شیب نامیده می‌شود. اما برای یک سنگ‌نورد و فنی کار، انواع شیب‌ها با انواع شکل‌ها تعاریف خاص خود را دارند.بر روی اکثر سنگ‌ها و دیواره‌ها، بیشتر از یک راه صعود به بالا وجود دارد. این راه‌ها به مسیر معروف هستند. و اکثر آنها نام اولین […]