بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اصالت و هنر

پیوند ناگسستنی شادی و نشاط در هنر و منش کرمانشاهیان

پیوند ناگسستنی شادی و نشاط در هنر و منش کرمانشاهیان

به گزارش ایرنا، مردمان با صلابت استان مرزی کرمانشاه که سالها در صفوف مقدم جبهه های نبرد در برابر رژیم بعثی عراق ایستاده و هنوز هم با مشکلات و صدمات روحی و جسمی پس از جنگ مواجه اند بیش از دیگر مردمان به ارتقای نشاط اجتماعی و برقراری زمینه های شادی و شادکامی در این […]