بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اشیای تاریخی ایران

رأی دادگاه آمریکایی: لوح های هخامنشی دانشگاه شیکاگو قابل مصادره نیستند

رأی دادگاه آمریکایی: لوح های هخامنشی دانشگاه شیکاگو قابل مصادره نیستند

اشیای تاریخی ایران که در زمان حاضر در دانشگاه شیکاگو آمریکا نگهداری می شود، به نفع کشته شدگان رژیم صهیونیستی به حراج گذاشته شود. این دادگاه در پی دادخواهی ˈدیوید استارچمنˈ یک وکیل آمریکایی که خواسته بود دادگاه فدرال آمریکا کلکسیون باارزش شامل تکه های سفالی متعلق به ایران باستان که بر روی آن ها با خط میخی کلماتی حک شده و در اختیار دانشگاه شیکاگو است را توقیف کند، تشکیل شده بود. است...