بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اشکنان

اشکنان

اشکنان

استان فارس, اشکنان

شهر اشکنان دارای جاذبه های تاریخی فراوانی است که میهمانان عزیز نوروزی میتوانند از این جاذبه ها دیدن کنند. شهر اشکنان دارای قدمت تارخی زیادی بوده که آثار باقیمانده از دوره های قبل خود گویایی این مسئله هست . در کتاب منتخب التواریخ لارستان آمده است : « اشکنان قریه ای است از آثــار هوشــنگ که به جهت اشک اول که اولین سلطان اشکانیــان بوده ساخته بودیو هم...