بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اشکانیان

جشن خزان

جشن خزان

از میلاد دانسته اند و این قول اخیر درست تر می نماید. در هر صورت در این دوره ناچار جشن های تقویم اوستایی متروک مانده است زیرا که ماه های مقدونی را رعایت می کرده اند. چنان می نماید که اشکانیان هم تا مدتی همان تقویم مقدونی را به کار برده اند و ظاهراً تنها در زمانی خسرو پسر فیروز اشکانی دوباره تقویم اوستایی در ایران رواج یافته است چنان...