رزرو هتل ایران بوم گردی

اشنایی با بازیهای محلی ایران

بازی خلورتانی

بازی خلورتانی

استان کردستان, سنندج

ازمخروط های چوبی استفاده می کردند و دور آن را نخ محکمی می پیچاندند و به نوک آنها یک میخ فلزی ته گرد که بیشتر در نعل اسب و قاطر استفاده می گردد می زدند سپس با کشیدن نخ مخروط شروع به دوران روی زمین می نمود و با چنان سرعتی می چرخید که صدایی […]

جاباما