رزرو هتل تفریحات کیش

اشتغال زنان

گردشگری راه حلی برای اشتغال بانوان

گردشگری راه حلی برای اشتغال بانوان

هم اوضاع کم و بیش مشابه است و زنان نسبت به سایر بخش‌های صنعت، در گردشگری نقش پررنگ‌تری بازی می‌کنند. تنها مورد استثنا مربوط به کشور ترکیه بود که این تفاوت معکوس است. در این کشور سهم اشتغال زنان در کل صنعت حدود ۳۰درصد است و در بخش گردشگری این سهم به ۲۷درصد می‌رسد که پایین‌تر از میانگین اشتغال در سایر بخش‌هاست. البته نکته‌ای که باید به...