بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اسکی آلپاین

گردشگری کوهستانی اسکی

گردشگری کوهستانی اسکی

بالابردن اسکی بازان به ابتدای پیست وجود نداشت و ورزشکاران به صورت پیاده بالا می رفتند و اسکی می کردند . با توسعه دستگاههای بالابر و برفکوب ، ورزش اسکی گسترش بیشتری را یافت . اسکی روی برف شامل اسکی آلپاین ، اسکی صحرا نوردی و اسنوبورد می باشد . اسکی آلپاین شامل رشته های ماپیچ کوچک ، مارپیچ بزرگ ، اسکی...