بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اسپرسو

آیین قهوه‌خوری کهن خوزستان وارد زندگی روزمره شده است

آیین قهوه‌خوری کهن خوزستان وارد زندگی روزمره شده است

برای یافتن جرعه آبی باید کیلومترها رانندگی کرد. از دور چراغی روشن می‌شود. یک فانوس برقی است؛ آویخته بر شاخه‌ای. در جاده‌‌ بی‌چراغ که پرت و موات به نظر می‌رسد، مردی سرش را از شیشه تو می‌آورد و می‌پرسد: «عمو! اسپرسو نمی‌زنی؟» زغال روی منقل پایه‌دار گُر گرفته و قهوه در قهوه‌جوش طلایی می‌جوشد. برای رانندگان شب‌زده‌ و خسته از جاده، چه توقفگاهی از این بهتر. جاده...