بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اسنو بورد

گردشگری کوهستانی اسکی

گردشگری کوهستانی اسکی

یکی از فعالیت در زمستان گردشگری کوهستانی ، اسکی می باشد .در زمستان طبیعت چهره دیگری از خود را نشان می دهد . سردو خشن ولی زیبا ، در این زمان است که کوهستان جولانگاه افرادی است که ارتباطی نا گسستنی با آن دارند . علاقمندان به طبیعت در این فصل با پوششی متفاوت به […]