بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اسناد کاخ صاحبقرانیه

فتح تهران پس از ۱۵۰سال روایت می شود

فتح تهران پس از ۱۵۰سال روایت می شود

دقایقی از فیلم ستارخان کاری از زنده یاد علی حاتمی و سخنرانی پژوهشی با سخنرانی سید محمدبهشتی، حسن طالبیان، محیط طباطبایی، صالح پور و امامی از جمله برنامه های بزرگداشت واقعه فتح تهران است. بازگشایی اتاق های اسناد کاخ صاحبقرانیه پس از مرمت با دو نمایشگاه “آیینه تبریز” و “مشروطه در صاحبقراینه”، برپایی نمایشگاه “آرام نگاره های بختیاری در تکیه میر اصفهان” اثر مهدی تمیزی، برپایی نمایشگاه...