بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اسناد بالادستی

ابراز نگرانی درباره تخریب ماهیت تاریخی کندوان و ماسوله

ابراز نگرانی درباره تخریب ماهیت تاریخی کندوان و ماسوله

فرهنگی مناطق مرزی کشور خواهیم داشت.» طالبیان ضمن ابراز خشنودی از اینکه در شورای عالی معماری و شهرسازی و نهادهای تصمیم‌گیر، دغدغه میراث فرهنگی افزایش یافته و رد پای میراث فرهنگی در اسناد بالادستی کشور دیده می‌شود، یادآور شد: «برای رسیدن به توسعه پایدار، حفاظت و مرمت میراث فرهنگی باید به دغدغه ملی بدل شود و کارشناسان جوان پابه پای پیشکسوتان مهارت...