بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اسم‌های کارتونی

غارنوردی با کفش پاشنه بلند!

غارنوردی با کفش پاشنه بلند!

آنها به غار توجیهشان نکرده بود. از طرفی راهنمایان هم بیشتر در نگرفتن عکس تذکر می‌دادند و در برابر لمس غارنهشته‌ها توسط بازدیدکنندگان سکوت می‌کردند. اسم‌های کارتونی در غار نخجیر انتخاب اسم‌های کارتونی برای سنگ نهشته‌ها معرفی غیرعلمی...