بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اسطوره باران

تاریخچه سیزده بدر

تاریخچه سیزده بدر

درازا می کشیده و در روز سیزدهم جشنی در آغوش طبیعت برگزار می شده. بدین ترتیب تصور می شود که سیزده بدر دارای سابقه ای دست کم چهار هزار ساله است. اسطوره باران در روز سیزدهم قصه روز سیزدهم از این قرار بود که در گاهشماری قدیم (ایران باستان) سیزدهمین روز از هر ماه، روز تیر نام داشت....